Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze en andere website(s) van Blauwhoed Groep bv gelden de volgende voorwaarden.

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Blauwhoed heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Blauwhoed garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Blauwhoed wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kan zonder nadere aankondiging door Blauwhoed worden gewijzigd zonder dat Blauwhoed hiertoe verplicht kan worden.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Blauwhoed niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Blauwhoed wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Blauwhoed is niet verantwoordelijk voor inhoud die derden publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren, verspreiden of anderszins verzenden via Twitter.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze en andere Blauwhoed website(s) komen uitsluitend toe aan Blauwhoed of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Blauwhoed is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar Blauwhoed wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Ontwikkelaars

Blauwhoed

Postbus 2552
3000 CN ROTTERDAM
0104535311
Stuur ons een email
Bezoek onze website

Vorm Ontwikkeling B.V.

Postbus 16
3350 AA PAPENDRECHT
0786421300
Stuur ons een email
Bezoek onze website

Makelaars

De Keizer Makelaarsgroep Vleuten BV

Pastoor Ohllaan 2
3451 CC VLEUTEN
0306008240
Stuur ons een email
Bezoek onze website

Gevaert Makelaars

Stationsweg 10
3445 AB WOERDEN
0348417200
Stuur ons een email
Bezoek onze website

Mogen wij jou op de hoogte houden?

Vul hieronder je email adres in en ontvang alle nieuwe updates